สถานแสดงพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ พิจิตร

เปิดดู 1,796 ครั้ง ความน่าสนใจ ประเภท สวนสัตว์, ฟาร์มปศุสัตว์

สถานแสดงพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ ลักษณะอาคารเป็นรูปดาวเก้าแฉก ยื่นลงไปในบึงสีไฟ ภายในประกอบด้วยตู้แสดงพันธุ์ปลามากกว่า 20 ชนิด  และมีการสับเปลี่ยนชนิดของปลาเป็นประจำ นอกจากนั้นตรงส่วนกลางของอาคารยังทำเป็นช่องเปิด สำหรับชมปลาในบึงสีไฟซึ่งมีพันธุ์ปลาชนิดต่างๆ มาชุมนุมเป็นจำนวนมาก  เพื่อรอกินอาหารที่นักท่องเที่ยวโปรยให้กิน   สถานแสดงพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ  อยู่ในความดูแลของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิจิตร เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทุกวันไม่เว้นวันหยุด ราชการ วันธรรมดาตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 น. วันหยุดราชการตั้งแต่เวลา 09.00-19.00 น.  โทร. 0 5661 1309 www.fisheries.go.th/if-phichit

เนื่องในมหามงคลสมัยพระราชพิธีเฉลิมพระ ชนมพรรษาห้ารอบ ของพระบาทสมเด็จ  พระเจ้าอยู่หัวฯ ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2530 กรมประมงจึงได้จัดสร้างสถานแสดงพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติขึ้นในบริเวณบึงสีไฟขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานเฉลิมพระเกียรติพระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเป็นที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั่วไป ให้ความรู้กระตุ้นให้ประชาชนมีความรักหวงแหนและตระหนักถึงความเป็นเจ้าของ ร่วมกัน ที่จะต้องร่วมรับผิดชอบอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำต่าง ๆ ซึ่งเป็นมรดกล้ำค่าของชาติให้คงอยู่สืบต่อไป

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชกรุณาเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดสถานแสดงพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2530 ปัจจุบันสถานแสดงพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติอยู่ในความดูแลของสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดพิจิตร เปิดให้เข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

ข้อมูลจาก : siamfreestyle.com

ดูแผนที่ตั้งของ "สถานแสดงพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ"

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในประเภทสวนสัตว์, ฟาร์มปศุสัตว์ ดูทั้งหมด

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในจังหวัดพิจิตร ดูทั้งหมด

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ "สถานแสดงพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ"