โบราณสถานจวนเรสิดังกัมปอร์ต ตราด

เปิดดู 1,965 ครั้ง ความน่าสนใจ ประเภท โบราณสถาน

โบราณสถานจวนเรสิดังกัมปอร์ต เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ 3 ชั้น หลังคาทรงปั้นหยาลดชั้น เคยใช้เป็นที่พำนักของข้าหลวงฝรั่งเศส ผู้ได้รับการมอบหมายจากรัฐบาลฝรั่งเศสให้ปกครองจังหวัดตราด ในระหว่างปี พ.ศ. 2453-2464 ได้กลายเป็นจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเมื่อปี พ.ศ. 2450-2471 ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ได้เป็นสำนักงานคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม แต่ยังคงรูปแบบและประติมากรรมเดิมไว้ นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้ในวันและเวลาราชการ

 

ข้อมูลจาก : easternthailand.com

ดูแผนที่ตั้งของ "โบราณสถานจวนเรสิดังกัมปอร์ต"

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในประเภทโบราณสถาน ดูทั้งหมด

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในจังหวัดตราด ดูทั้งหมด

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ "โบราณสถานจวนเรสิดังกัมปอร์ต"