พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี

เปิดดู 1,998 ครั้ง ความน่าสนใจ ประเภท โบราณสถาน

พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อยู่ที่ ตำบลดอนเจดีย์ ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 31 กิโลเมตร ประกอบด้วยพระบรมราชนุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรบพระคชาธารออกศึก และองค์เจดีย์ยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงสร้างเจดีย์เพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะในสงครามยุทธหัตถี ที่ทรงมีต่อพระมหาอุปราชาแห่งพม่า เมื่อปี 2134 และในปี 2495 กองทัพบกได้บูรณะปฏิสังขรณ์องค์เจดีย์ขึ้นใหม่ โดยสร้างเป็นเจดีย์แบบลังกาทรงกลมใหญ่ สูง 66 เมตร ฐานกว้างด้านละ 36 เมตร ครอบเจดีย์องค์เดิม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลปัจจุบันทรงเสด็จประกอบพิธีบวงสรวงและเปิดพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2502 ซึ่งรัฐบาลกำหนดให้วันที่ 25 มกราคมของทุกปี เป็นวันถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์และเป็นวันกองทัพไทยด้วย

 

ข้อมูลจาก : siamfreestyle.com

ดูแผนที่ตั้งของ "พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์"

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในประเภทโบราณสถาน ดูทั้งหมด

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในจังหวัดสุพรรณบุรี ดูทั้งหมด

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ "พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์"