อุทยานแห่งชาติป่าแม่ปืม เชียงราย

เปิดดู 2,199 ครั้ง ความน่าสนใจ ประเภท อุทยานแห่งชาติ

อุทยานแห่งชาติป่าแม่ปืมตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา มีเนื้อที่ 227,312 ไร่ หรือ 363.70 ตารางกิโลเมตร

การเดินทาง :
ระยะทางจากจังหวัดเชียงราย ถึงอำเภอพานประมาณ 50 กิโลเมตร และระยะทางจากอำเภอพาน ถึงสำนักงานอุทยานแห่งชาติป่าแม่ปืม 22 กิโลเมตร สภาพถนนเป็นถนนลาดยาง

สิ่งอำนวยความสะดวก :
อุทยานแห่งชาติป่าแม่ปืม มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวมีเจ้าหน้าที่ประจำในการติดต่อสอบถามให้รายละเอียดเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มีเส้นทางเดินไพรศึกษาธรรมชาติโดยเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและมีสถานที่ให้กางเต้นท์ไว้รองรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการค้างแรมใกล้ชิดกับธรรมชาติด้วย

ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กรมป่าไม้ กรุงเทพฯโทร.02-5797223 , 02-5795734 หรือ โทร. 02-5614292-4 ต่อ 724 , 725

ลักษณะภูมิประเทศ :
ประกอบไปด้วยภูเขาหินปูนเรียงสลับกันเป็นแนวยาวและยังประกอบด้วยภูเขาหินทรายซึ่งเป็นเทือกเขาแนวเดียวกัน ความสูงจากระดับน้ำทะเลต่ำสุด 445 เมตร และสูงสุด 970 เมตร มีสภาพความลาดชันของพื้นที่ประมาณ 30 - 40% มีแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคจากน้ำใต้ดิน (น้ำบ่อ)

พันธุ์ไม้และสัตว์ป่า :
อุทยานแห่งชาติป่าแม่ปืม เป็นป่าที่คงความอุดมสมบูรณ์ไว้ได้สูงจึงมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่อย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสัตว์จำพวกเลี้ยงลูกด้วยนมสัตว์จำพวกเลื้อยคลาน สัตว์จำพวกสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก และปลาต่างๆ

จุดเด่นที่น่าสนใจ :
อุทยานแห่งชาติป่าแม่ปืมมีสภาพป่าที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์ จุดเด่นที่น่าสนใจของอุทยานแห่งชาติแม่ปืมคือน้ำตกที่สวยงาม นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปพักผ่อน เยี่ยมชมธรรมชาติ เดินป่าปิคนิค ส่องสัตว์ ดูนก พายเรือ ฯ ซึ่งฤดูการท่องเที่ยวจะอยู่ในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคม ของทุกปี

ข้อมูลจาก: thai.tourismthailand.org
 

ดูแผนที่ตั้งของ "อุทยานแห่งชาติป่าแม่ปืม"

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในประเภทอุทยานแห่งชาติ ดูทั้งหมด

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในจังหวัดเชียงราย ดูทั้งหมด

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ "อุทยานแห่งชาติป่าแม่ปืม"