ปราสาทวัดสระกำแพงน้อย ศรีสะเกษ

เปิดดู 2,126 ครั้ง ความน่าสนใจ ประเภท โบราณสถาน

ตั้งอยู่ที่บ้านกลาง ตำบลขยง ห่างจากตัวจังหวัด 8.7 กิโลเมตรอยู่ด้านขวามือ ติดเส้นทางสายศรีสะเกษ-อุทุพรพิสัย (ทางหลวง 226) ปราสาทหินสระกำแพงน้อยประกอบด้วยปรางค์และวิหารก่อด้วยศิลาแลงด้านหน้าปรางค์มีสระน้ำใหญ่ ทั้งปรางค์ วิหาร และสระน้ำล้วนล้อมรอบด้วยกำแพงศิลาแลงเคยมีทับหลังประตูสลักเป็นพระวรุณเทพเจ้าแห่งฝนประทับบนแท่น มีหงส์แบก 3 ตัวอยู่เหนือเศียรเกียรติมุข เป็นศิลปะแบบบาปวนมีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 16 สันนิษฐานว่าปราสาทหินแห่งนี้เดิมเป็นศาสนสถานมาก่อน แล้วต่อมาในพุทธศตวรรษที่ 18 รัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 อาจมีการบูรณะหรือสร้างเพิ่มเติมขึ้นใหม่สังเกตได้จากมีสถาปัตยกรรมแบบบายนอยู่ด้วยสิ่งก่อสร้างดังกล่าวเรียกกันในสมัยนั้นว่า “อโรคยาศาล” หมายถึง สถานพยาบาลหรือสุขศาลาประจำชุมชนนั่นเอง

การเดินทางห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 8 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 226 (สายศรีสะเกษ-อุทุมพรพิสัย)  อยู่ด้านขวา

แหล่งข้อมูล: thai.tourismthailand.org
 

ดูแผนที่ตั้งของ "ปราสาทวัดสระกำแพงน้อย"

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในประเภทโบราณสถาน ดูทั้งหมด

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในจังหวัดศรีสะเกษ ดูทั้งหมด

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ "ปราสาทวัดสระกำแพงน้อย"