ป้อมวิเชียรโชฎก สมุทรสาคร

เปิดดู 1,635 ครั้ง ความน่าสนใจ ประเภท อุทยานประวัติศาสตร์

ป้อมวิเชียรโชฎก สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช 2371 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3 ) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระยาโชฎกราชเศรษฐี (ทองจีน) เป็นแม่กองสร้างป้อมขึ้น เพื่อรักษาปากน้ำท่าจีนที่เมืองสมุทรสาคร เมื่อแล้วเสร็จพระราชทานนามว่า "ป้อมวิเชียรโชฎก" สาเหตุของการสร้างป้อมขึ้น เนื่องจากในสมัยรัชกาลที่ 3 ไทยเกิดกรณีพิพาทกับญวน เรื่อง เจ้าอนุวงศ์เมืองเวียงจันทน์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเกรงว่า ญวนจะยกกำลังทางเรือมารุกรานไทยจึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างป้อมขึ้นตามปากน้ำสำคัญ

ลักษณะของป้อมก่อด้วยอิฐถือปูน กว้างประมาณศอกเศษ สูงประมาณ 6 ศอกไม่มีป้อมยามมีแต่หอรบ ตามช่องของกำแพงป้อมมีปืนใหญ่ประจำการไว้ สำหรับป้องกันข้าศึกที่ จะเข้ามาทางปากน้ำ ปัจจุบันตัวป้อมเหลืออยู่เพียงสามด้าน คือ ด้านทิศเหนือ ทิศใต้ และทิศตะวันตก ซึ่งติดกับแม่น้ำท่าจีน มีการตัดกำแพงป้อมบางส่วนออก เพื่อใช้เป็นเส้นทางสัญจร เนื่องจากปัจจุบันภายในบริเวณป้อม เป็นสถานที่ตั้งศาลหลักเมือง และสวนสาธารณะ


ข้อมูลจาก : tat.or.th

ดูแผนที่ตั้งของ "ป้อมวิเชียรโชฎก"

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในประเภทอุทยานประวัติศาสตร์ ดูทั้งหมด

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในจังหวัดสมุทรสาคร ดูทั้งหมด

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ "ป้อมวิเชียรโชฎก"Bot ที่มาเยี่ยม = Google (66.249.75.48) วันนี้ เวลา 04.41.48 น.