ปราสาทหนองหงส์ บุรีรัมย์

เปิดดู 2,003 ครั้ง ความน่าสนใจ ประเภท โบราณสถาน

ปราสาทหนองหงส์อยู่ทางด้านซ้ายของแนวสันเขื่อนลำนางรอง ห่างจากตัวเขื่อนประมาณ 500 เมตรเป็นโบราณสถานขนาดเล็กประกอบด้วยปรางค์ 3 องค์ ก่อด้วยอิฐตั้งบนฐานก่อด้วยศิลาแลงต่อเนื่องเป็นฐานเดียวกันหันหน้าไปทางทิศตะวันออกมีประตูเข้า-ออกทางด้านหน้าอีก 3 ด้าน เป็นประตูหลอกปรางค์ทั้งสามมีผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อมุมไม้สิบสององค์กลางขนาดใหญ่กว่าสององค์ที่ขนาบข้างแต่เดิมเคยมีทับหลังประดับจำหลักลายอย่างสวยงาม คือองค์ทิศเหนือสลักเป็นรูปพระนารายณ์ทรงครุฑเหนือหน้ากาลซึ่งมือยึดท่อนพวงมาลัยแวดล้อมด้วยลายพันธุ์พฤกษา อีก 2 องค์ที่เหลือ คือองค์กลางและองค์ด้านทิศใต้ก็มีลักษณะคล้ายกันต่างกันที่ภาพตรงกลาง คือทับหลังปรางค์องค์กลางสลักเป็นรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณองค์ทิศใต้เป็นรูปพระอิศวรทรงโค ด้านหน้าของปรางค์องค์กลาง มีทางเดินยื่นยาวออกไปมีบันไดทางด้านหน้าและด้านข้างทั้งสอง นอกจากนี้ยังมีวิหารหรือบรรณาลัยอีก 1 หลังก่อด้วยศิลาแลงหันหน้าเข้าหาปรางค์องค์ทิศใต้ อาคารทั้งหมดล้อมรอบด้วยกำแพงศิลาแลงมีซุ้มประตูด้านหน้าและด้านหลัง มีคูน้ำรูปตัวยู (U) ล้อมรอบอีกทีหนึ่งการกำหนดอายุ สมัยของปราสาทนั้น กำหนดจากลักษณะการก่อสร้างและศิลปกรรมที่พบซึ่งตรงกับ ศิลปะเขมรแบบบาปวน ซึ่งมีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 16

แหล่งข้อมูล: thai.tourismthailand.org


 

ดูแผนที่ตั้งของ "ปราสาทหนองหงส์"

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในประเภทโบราณสถาน ดูทั้งหมด

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในจังหวัดบุรีรัมย์ ดูทั้งหมด

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ "ปราสาทหนองหงส์"