บึงสีไฟ พิจิตร

เปิดดู 1,909 ครั้ง ความน่าสนใจ ประเภท เขื่อน, ฝาย, ทะเลสาบ

บึงสีไฟ เป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เป็นอันดับ 3 ของประเทศไทย เป็นที่อยู่อาศัยของ ปลา และนก หลายชนิด มีเนื้อที่ประมาณ 5,000 ไร่ และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมือง และชมพระอาทิตย์ตก กลางบึ่งสีไฟ ในยามเย็น บึงสีไฟถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งแรกของจังหวัดพิจิตร เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา ปัจจุบันกรมประมงได้จัดทำเป็นแหล่ง เพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดที่ใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศ ได้มีการทดลองนำลูกปลาบึก มาเลี้ยงพบว่า มีอัตราการเจริญเติบโตดี นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของนก ตามธรรมชาติอีกหลายพันธุ์ จังหวัดได้ดำเนินการพัฒนาและประกาศเป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ ทั้งสัตว์น้ำและนก

ชาวพิจิตรถือว่าบึงสีไฟเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดพิจิตร มักมีคำกล่าวว่า "มาจังหวัดพิจิตรแล้วไม่ได้ไปเที่ยวบึงสีไฟ เหมือนไปไม่ถึงจังหวัดพิจิตร" จังหวัดได้จัดสร้าง รูปปั้นจระเข้ขนาดใหญ่ไว้ มีความยาวถึง 38 เมตร กว้าง 6 เมตร สูง 5 เมตร เป็นสัญลักษณ์ ของพญาชาละวัน อันเป็นจระเข้ ที่อยู่ในตำนานเมืองพิจิตร ทุกวันในเวลาเย็นจะมีประชาชน ไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกาย ในบริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ (บึงสีไฟ) เป็นจำนวนมาก และได้จัดให้มีการจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง รวมถึงเป็นสถานที่ศึกษา หาความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ปลาชนิดต่างๆ จากพิพิธภัณฑ์ ปลาน้ำจืดในศาลาเก้าเหลี่ยม จังหวัดได้ใช้เป็นสถานที่ให้การต้อนรับ เช่น รับเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และบุคคลสำคัญอีกหลายท่านใช้เป็นสถานที่ จัดงานของจังหวัด เช่น งานกาชาด งานลอยกระทง เป็นต้น

 

ข้อมูลจาก : siamfreestyle.com

ดูแผนที่ตั้งของ "บึงสีไฟ"

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในประเภทเขื่อน, ฝาย, ทะเลสาบ ดูทั้งหมด

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในจังหวัดพิจิตร ดูทั้งหมด

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ "บึงสีไฟ"