ผู้สนับสนุนหลัก

จังหวัดภาคตะวันออก

เพื่อนบ้าน

  • บล็อกท่องเที่ยว ชุมชนชาววังสน ท่องเที่ยวชิมกาแฟ ท่องเที่ยวทั่วไทย

สถานที่ท่องเที่ยว ในจังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี

คำขวัญ "ศรีมหาโพธิ์คู่บ้าน ไผ่ตงหวานคู่เมือง ผลไม้ลือเลื่อง เขตเมืองทวารวดี "

เมืองพืชพันธุ์และผลไม้แห่งหนึ่งของภาคกลาง เป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติส่วนใหญ่อยู่ในเขตอุทยานฯ เช่น น้ำตกเหวสุวัต เกิดจากห้วยลำตะคองทอดสายผ่านผาชันลงสู่แอ่งน้ำกว้างเหมาะจะเดินศึกษาธรรมชาติ น้ำตกเหวนรก เป็นน้ำที่มีความสูงชันที่สุดในอุทยานฯ และมีปริมาณน้ำจำนวนมหาศาลที่โจนตัวลงสู่หุบเหวลึกจนดังกึกก้อง ผู้คนจึงเรียกขานน้ำตกนี้ว่าเหวนรก

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ "สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี"