สถานที่ท่องเที่ยว ในจังหวัดสุโขทัย

จังหวัดสุโขทัย

คำขวัญ "มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบราณ สักการแม่ย่าพ่อขุน รุ่งอรุณแห่งความสุข "

เมืองที่มีความหมายถึง "รุ่งอรุณแห่งความสุข" นับเป็นเมืองต้นกำเนิดของความเป็นไทยหลายด้านมากว่า 800 ปี นอกจากความศักดิ์สิทธิ์เร้นลับที่วัดศรีชุมแล้ว แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจใกล้เคียง เช่น วัดมหาธาตุ วัดสำคัญภายในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย งดงามด้วยเจดีย์ศิลปะสุโขทัยแท้ จากการสำรวจพบว่า วัดมหาธาตุเคยมีเจดีย์แบบต่างๆ มากถึง 200 องค์ ไกลออกไปคือ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย กลุ่มเมืองมรดกโลกร่วมกับสุโขทัย มีโบราณสถานและโบราณวัตถุทั้งหมด 215 แห่ง มีวัดสำคัญที่น่าเที่ยวชม คือวัดช้างล้อม วัดเจดีย์เจ็ดแถว และวัดนางพญา

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ "สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย"