อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย สุโขทัย

เปิดดู 2,444 ครั้ง ความน่าสนใจ ประเภท อุทยานแห่งชาติ

สืบเนื่องจากการที่ "พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระราชประสงค์สงวนป่าบริเวณตำบลแม่สำ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ซึ่งในบริเวณนี้ประกอบด้วยป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์และสัตว์ป่านานาชนิด ราษฎรในแถบนี้และใกล้เคียงได้รับความสมบูรณ์จากน้ำที่เกิดจากพื้นที่ต้นน้ำ ลำธารในพื้นที่ป่าแห่งนี้ กรมป่าไม้ควรสงวนไว้เป็นวนอุทยาน"  ตามหนังสือจากสำนักราชเลขาธิการ ถึงกรมป่าไม้ในปี 2519 กรมป่าไม้จึงได้สำรวจพื้นที่ และเห็นชอบให้กำหนดพื้นที่ดังกล่าวเป็นอุทยานแห่งชาติ และให้ใช้ชื่อว่า “อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย”

โดยได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าแม่สินป่าแม่สาน ป่าแม่สูงฝั่งซ้าย และ ป่าแม่ท่าแพ ในท้องที่ตำบลแม่ล้น ตำบลแม่สำ ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย และตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2524 ซึ่งประกาศลงในพระราชกิจจานุเบกษา เล่ม 98 ตอนที่ 70 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2524 เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 26 ของประเทศ มีเนื้อที่ประมาณ 213.20 ตารางกิโลเมตร และต่อมากรมป่าไม้ได้ดำเนินการผนวกพื้นที่เพิ่มเติมในท้องที่อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง มีพื้นที่ประมาณ 106 ตารางกิโลเมตร รวมพื้นที่ทั้งสิ้น 319 ตารางกิโลเมตร

อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย เดิมชื่อป่าคา หมายถึงป่าคาหลวง หรือสันกลางแม่วังช้าง ตั้งอยู่ที่บ้านป่าคา หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแก่ง มีลักษณะเป็นทุ่งหญ้าคาขนาดใหญ่ เป็นต้นน้ำของแม่น้ำท่าแพ สภาพพื้นที่โดยทั่วไปมีลักษณะสัณฐานเป็นเทือกเขา ป่าไม้ยังอุดมสมบูรณ์ ประกอบด้วยป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าดงดิบเขา สัตว์ป่าที่พบได้แก่ กระแต เสือไฟ อีเห็นข้างลาย เลียงผา เต่าปูลู  มีทิวทัศน์งดงาม สงบเงียบ อากาศหนาวจัดในฤดูหนาว

ในเขตอุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย (ป่าคา) มีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติหลายแห่ง เช่น น้ำตกตาดดาว น้ำตกตาดเดือน น้ำตกห้วยทรายขาว ถ้ำธาราวสันต์ ถ้ำค้างคาว เป็นต้น ลักษณะการท่องเที่ยวในอุทยานฯเหมาะแก่การเดินป่าศึกษาธรรมชาติ การดูนก (มีนกประจำถิ่นและนกอพยพนานาชนิดมากถึง  145 ชนิด) และการตั้งแค้มป์พักผ่อน

ดูแผนที่ตั้งของ "อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย"

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในประเภทอุทยานแห่งชาติ ดูทั้งหมด

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในจังหวัดสุโขทัย ดูทั้งหมด

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ "อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย"