พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย สุพรรณบุรี

เปิดดู 2,229 ครั้ง ความน่าสนใจ ประเภท พิพิธภัณฑ์์

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชาวนาไทย ตั้งอยู่ริมถนนพระพันวษา ตำบลท่าพี่เลี้ยง บริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองสุพรรณบุรี เป็นอาคารคอนกรีต ออกแบบผสมผสานระหว่างเรือนไทยและยุ้งฉางชาวนา ลักษณะ อาคารประยุกต์ 2 ชั้นเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการทำนา ชั้นล่าง จัดแสดงเรื่องราวความเป็นมาของการทำนา เครื่องมือเครื่องใช้ในการทำนา ประเพณีและวิถีชีวิตของชาวนา เรื่องราวของข้าวในอดีตและที่น่าสนใจ คือการพบเศษภาชนะดินเผาที่บ้านบางปูน ตำบลพิหารแดง ซึ่งอาจเป็น หลักฐานพระราชพิธีแรกนาขวัญในสมัยอยุธยา ชั้นบนแสดงพระจริยวัตร ของพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์ค้ำชู ชาวนาไทยและทรงพัฒนาการทำนา และการเกษตรของชาติ รวมถึงจัดแสดงภาพจำลองเหตุการณ์พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เมื่อปีพ.ศ. 2529 ณ แปลงนาสาธิตบึงไผ่แขก ตำบลดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมือง ทรงทำปุ๋ยหมัก หว่านและเก็บเกี่ยวข้าวด้วยพระองค์เอง และ เก็บรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆที่พระองค์ทรงใช้ นอกจากนี้ยังมีห้อง ค้นคว้าข้อมูล สำหรับค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุ ที่จัดแสดง

 

ข้อมูลจาก : tat.or.th

ดูแผนที่ตั้งของ "พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย"

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในประเภทพิพิธภัณฑ์์ ดูทั้งหมด

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในจังหวัดสุพรรณบุรี ดูทั้งหมด

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ "พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย"