ขึ้นเขาตะเพินคี่ สุพรรณบุรี

เปิดดู 2,614 ครั้ง ความน่าสนใจ ประเภท ภูเขา, ป่า, น้ำตก, ถ้ำ

ขึ้นเขาตะเพินคี่ ทิวเขาในพื้นที่นี้ มียอดเขาสูงสุด อยู่ที่หมู่บ้านกะเหรี่ยงตะเพินคี่ เขตตำบลวังยาว ซึ่งสูงจากระดับน้ำทะเลกว่า 1000เมตร การเดินทางอาจลำบากเล็กน้อยด้วยระยะประมาณ 30 กม. จากบ้านห้วยหินดำ ตามถนนลาดยางไปก่อนถึงบ้านกล้วยราว 1 ก.ม. เลี้ยวซ้ายผ่านบ้านป่าผาก จะมีทางแยกซ้ายขึ้นเขาสูง บริเวณนี้อยู่ติดเขตแนวกันชนมรดกโลกห้วยขาแข้ง

หมู่บ้านกะเหรี่ยงตะเพินคี่ มีอากาศที่หนาวเย็นเกือบตลอดปี ด้วยจารีตของชาวกะเหรี่ยงที่ยึดถือสืบทอดกันมาทำให้ที่นี่เป็นหมู่บ้านปลอดอบายมุข และของมึนเมาทุกประเภท ตลอดจนไม่เลี้ยงสัตว์ไว้ฆ่ากิน ประเพณีที่น่าสนใจคืองานไหว้จุฬามณี ซึ่งเป็นเจดีย์ขนาดเล็กที่ชาวบ้านถือว่าศักดิ์สิทธิ์ ตั้งอยู่กลางหมู่บ้าน ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 ของทุกปี ชนชาวกะเหรี่ยงที่อยู่ในจังหวัดใกล้เคียงจะมาร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ที่ใกล้ๆหมู่บ้านมีน้ำตกตะเพินคี่ที่มีความสวยงามตามธรรมชาติอยู่ด้วย

 

ข้อมูลจาก : tat.or.th

ดูแผนที่ตั้งของ "ขึ้นเขาตะเพินคี่"

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในประเภทภูเขา, ป่า, น้ำตก, ถ้ำ ดูทั้งหมด

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในจังหวัดสุพรรณบุรี ดูทั้งหมด

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ "ขึ้นเขาตะเพินคี่"