พระธาตุพระลอ แพร่

เปิดดู 1,899 ครั้ง ความน่าสนใจ ประเภท วัด, โบสถ์, สุเหร่า

พระธาตุพระลอ  อยู่ที่ตำบลบ้านกลาง ห่างจากอำเภอสองประมาณ 3 กิโลเมตร เป็นพระธาตุเก่าแก่อายุกว่า 400 ปี สร้างขึ้นเป็นอนุสรณ์เพื่อระลึกถึงความรักอมตะของพระลอแห่งนครแมนสรวง และพระเพื่อน-พระแพงแห่งเมืองสรอง เป็นต้นกำเนิดของวรรณคดีเรื่องลิลิตพระลอซึ่งจัดว่าเก่าแก่ที่สุด สันนิษฐานว่าน่าจะแต่งขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น บทประพันธ์ลิลิตพระลอได้รับการยกย่องว่าเป็นยอดลิลิตบทหนึ่งเพราะบรรยายได้อย่างไพเราะ คือ
           เสียงลือเสียงเล่าอ้าง  อันใดพี่เอย
           เสียงย่อมยอยศใคร     ทั่วหล้า
           สองเขือพี่หลับใหล      ลืมตื่น ฤาพี่
           สองพี่คิดเองอ้า    อย่าได้ถามเผือ


การเดินทาง

ไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 101 ประมาณ 24 กิโลเมตร แยกซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 103 อีกราว 18กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาสู่อำเภอสองใช้ทางหลวงหมายเลข 1154 กม. ที่ 54

ข้อมูลจาก: thai.tourismthailand.org
 

ดูแผนที่ตั้งของ "พระธาตุพระลอ"

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในประเภทวัด, โบสถ์, สุเหร่า ดูทั้งหมด

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในจังหวัดแพร่ ดูทั้งหมด

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ "พระธาตุพระลอ"