พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง สุพรรณบุรี

เปิดดู 2,531 ครั้ง ความน่าสนใจ ประเภท พิพิธภัณฑ์์

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง

อาคารที่ ๑ จัดแสดงอารยธรรมเมืองอู่ทองสมัยก่อนประวัติศาสตร์ถึงสมัยประวัติศาสตร์วัฒนธรรมทวารว
ดี (พุทธศตวรรษที่ ๕-๑๖) ซึ่งเคยเป็นเมืองท่าติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติ รับรูปแบบศาสนา ศิลปะแบบอมราวดีและแบบคุปตะจากอินเดีย และศิลปะศรีวิชัยจากภาคใต้ เป็นศูนย์กลางของศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์ โบราณวัตถุที่จัดแสดง ได้แก่ เครื่องมือหินขัด ภาชนะดินเผา ลูกปัดแก้ว เหรียญกษาปณ์ ประติมากรรมดินเผารูปพระสงฆ์ ๓ องค์อุ้มบาตร พระพุทธรูปปูนปั้นนาคปรกศิลปะแบบอมราวดี ธรรมจักรจารึกแผ่นทองแดง ฯลฯ
อาคารที่ ๒ จัดแสดงประวัติศาสตร์เมืองอู่ทองในสมัยอยุธยา พุทธศตวรรษที่ ๒๐-๒๔ การบูรณะซ่อมแซมเจดีย์หมายเลข ๑ ในสมัยพระเจ้าปราสาททอง แห่งกรุงศรีอยุธยา (พ.ศ. ๒๑๗๓-๒๑๙๘) โบราณวัตถุที่จัดแสดง ได้แก่ พระพุทธรูป พระพิมพ์ ขันสำริด ครอบเต้าปูนสำริด กังสดาล และกระปุกลายครามของจีน ฯลฯ
อาคารที่ ๓ เป็นสถาปัตยกรรมเรือนลาวโซ่ง จัดแสดงขนบธรรมเนียม ประเพณี เครื่องมือ เครื่องใช้ และการทอผ้า


ข้อมูลจาก : tat.or.th

ดูแผนที่ตั้งของ "พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง"

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในประเภทพิพิธภัณฑ์์ ดูทั้งหมด

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในจังหวัดสุพรรณบุรี ดูทั้งหมด

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ "พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง"