หมู่บ้านญี่ปุ่น พระนครศรีอยุธยา

เปิดดู 2,421 ครั้ง ความน่าสนใจ ประเภท หมู่บ้าน, ชุมชน

หมู่บ้านญี่ปุ่น ตั้งอยู่ที่ตำบลเกาะเรียน อำเภอพระนครศรีอยุธยาโดยเมื่อ ปลายคริสศตวรรษที่ 16 ชาวต่างประเทศเข้ามาค้าขายในกรุงศรีอยุธยา มีจำนวนมากขึ้นทาง การญี่ปุ่นได้อนุญาต ให้ชาวญี่ปุ่นเดินเรือออกไปค้าขายกับต่างชาติได้ โดยออกใบอนุญาต ออกไปค้าขายแล้วยังปรากฏว่ามีเรืออื่น ๆ ของชาวญี่ปุ่นเดินทางไป ค้าขายใน ประเทศทาง ตะวันออกเฉียงเหนือด้วย ในบรรดาพวกที่ไปค้าขายมีพวกหนึ่งเดินทางมายังกรุงศรีอยุธยา พระเจ้าแผ่นดินไทยมีพระราชานุญาติให้ชาวญี่ปุ่น มาตั้งหลักแหล่งในกรุงศรีอยุธยาเหมือนชาติอื่น ๆ นับตั้งแต่นั้นมา ก็มีชาวญี่ปุ่นเข้ามาอาศัยอยู่ในกรุงศรีอยุธยามากขึ้นตามลำดับ ทั้งนี้ ได้มี หัวหน้าปกครองเป็นระยะ ๆ นากามาซา ยามาดา เป็นผู้มีอำนาจและเป็นที่โปรดปรานของ สมเด็จพระเจ้าทรงธรรมเป็นอย่างมาก จนได้แต่งตั้งเป็นออกญาเสนาภิมุข หลังที่สมเด็จพระ เจ้าทรงธรรมเสด็จสวรรคต ในปี พ.ศ.2171 ออกญาเสนาภิมุขได้แสดง ความจงรักภักดีต่อโอรส ทั้งสองของพระเจ้าทรงธรรม ออกเดินทางไปปราบกบฎที่นครศรีธรรมราชและ ได้รับแต่งตั้งให้เป็น เจ้าเมืองนครศรีธรรมราชและสิ้นชีวิตก่อนในปี พ.ศ.2182 ปัจจุบันสมาคมไทย-ญี่ปุ่น ได้จารึกประวัติศาสตร์ความเป็นมาของหมู่บ้านญี่ปุ่นในสมัยกรุงศรีอยุธยามาตั้งไว้ภาย
ในหมู่บ้านญี่ปุ่น และปรับปรุงบริเวณหมู่บ้านให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และอนุสรณ์สถานระหว่างไทย-ญี่ปุ่น
 

ดูแผนที่ตั้งของ "หมู่บ้านญี่ปุ่น"

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในประเภทหมู่บ้าน, ชุมชน ดูทั้งหมด

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดูทั้งหมด

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ "หมู่บ้านญี่ปุ่น"