หมู่บ้านโปตุเกส พระนครศรีอยุธยา

เปิดดู 1,893 ครั้ง ความน่าสนใจ ประเภท หมู่บ้าน, ชุมชน

หมู่บ้านโปตุเกส ตั้งอยู่ตำบลสำเภาล่ม อำเภอพระนครศรีอยุธยา บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาทางทิศตะวันตก อยู่ทางใต้ของตัวเมืองพระนครศรีอยุธยา ชาวโปรตุเกสเข้ามาติดต่อกับกรุงศรีอยุธยาครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2054 โดยอัลฟองโซ เอออัลมูเคอร์ก ผู้สำเร็จราชการของโปรตุเกสประจำเอเซียได้ส่ง นายดูอาร์เต้ เฟอร์นันเดส เป็นฑูตเข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกับสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 แห่งกรุงศรีอยุธยา ปัจจุบันที่ดินแห่งนี้ ปรากฏมีโบราณสถานอยู่รวม 3 แห่ง คือ ซานเปาโล ซานโดมิงโก และซานเปรโด ส่วนโบราณสถานซานเปรโด นั้น เข้าใจว่าเป็นโบสถ์คริสต์ที่ พระเจ้าทรงธรรม โปรดให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นศาสนสถานของชาวโปรตุเกส สำหรับประกอบ พิธีกรรมทางศาสนา นับเป็นโบสถ์แห่งแรกที่สร้างขึ้นในแผ่นดิน ในปี พ.ศ.2527 กรมศิลปากร และมูลนิธิกุลเบงเกียน ประเทศโปรตุเกสได้เข้ามาดำเนินการขุดแต่งบูรณะโบราณสถาน ในบริเวณหมู่บ้านโปรตุเกส โดยเริ่มขุดแต่งโบราณสถานซานเปรโดขึ้นก่อนจากการขุดแต่ง ได้พบหลักฐานทางโบราณคดีสำคัญคือ พบซากของโบราณสถานโครงกระดูก และเครื่องปั้น ดินเผาภายในประเทศและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก

 

ดูแผนที่ตั้งของ "หมู่บ้านโปตุเกส"

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในประเภทหมู่บ้าน, ชุมชน ดูทั้งหมด

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดูทั้งหมด

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ "หมู่บ้านโปตุเกส"Bot ที่มาเยี่ยม = Google (66.249.75.218) วันนี้ เวลา 04.44.27 น.