อ่างเก็บน้ำกระเสียว สุพรรณบุรี

เปิดดู 2,609 ครั้ง ความน่าสนใจ ประเภท เขื่อน, ฝาย, ทะเลสาบ

อ่างเก็บน้ำกระเสียว อำเภอด่านช้าง เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ มีเขื่อนดินยาว 4.25 กม. ที่ใช้เก็บกักน้ำจากภูเขาในลำห้วยกระเสียวเดิม ในอำเภอด่านช้าง ใช้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาขนาดใหญ่ อีกทั้งยังเป็นเขื่อนที่มีทัศนียภาพที่สวยงาม พื้นน้ำที่กว้างถึง 45 ตารางกิโลเมตร มีภูเขาโอบรอบด้าน อากาศบริสุทธิ์ เหมาะสำหรับเที่ยวชมและพักผ่อนหย่อนใจ ทั้งยังให้เยาวชนสามารถตั้งค่ายพักแรมในพื้นที่ของโครงการส่งน้ำได้เป็นจำนวนมาก

ส่วนตอนใต้เขื่อนเป็นลำห้วยกระเสียว ซึ่งเดิมไหลผ่านที่ราบตอนกลางแล้วลงสู่แม่น้ำสุพรรณที่อำเภอสามชุก ยังคงมีสภาพที่เป็นธรรมชาติดั้งเดิมอยู่มาก
 

ข้อมูลจาก : tat.or.th

ดูแผนที่ตั้งของ "อ่างเก็บน้ำกระเสียว"

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในประเภทเขื่อน, ฝาย, ทะเลสาบ ดูทั้งหมด

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในจังหวัดสุพรรณบุรี ดูทั้งหมด

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ "อ่างเก็บน้ำกระเสียว"